top of page

תיקון רעשים מרגליים עלינות (CROWN STEERER)

על מזלג האופניים מופעלים כוחות אדירים במהלך חייו. היות ומבנה המזלג הוא ארוך ומורכב מחלקים שונים וארוכים המחוברים יחדיו, לחצים אלה גורמים על פני זמן לחופשים זעירים בין החלקים, אשר משחררים קולות פיצפוץ בעת שמופעל עליהם לחץ. רעשים אלה מהווים מטרד חמור לרוב הרוכבים, מלבד אלה הרוכבים עם אוזניות :-).

התקלה הזאת אופיינית לכל החברות ללא יוצא דופן, וזה נובע מעצם הייצור התעשייתי, אשר אינו מקציב די זמן ותשומת לב למזלג כיחידה. בכל מזלג בשלב כלשהו יופיעו רעשים מהקראון סטירר. החברות דרך יבואנים "פותרות" את זה ע"י החלפת כל היחידה של הרגליים העליונות, מה שכמובן לא מהווה פתרון, אלא הארכת זמן עד שהרעשים יופיעו ביחידה החדשה.

אנחנו בשיפ מבצעים תיקון הרעשים, ומוודאים שלא תסבלו מזה יותר.

IMG_20170810_155052_resized_20170810_035109889
bottom of page