top of page

חידוש ציפוי אנודייז

האופניים שלנו כמכונה חווים התעללות עצומה בזמן רכיבה. הם נושאים משקל, חווים מכות נחיתה, נפילות, רכיבה אגרסיבית. הם סובלים את איתני הטבע - הבוץ הרוצח השקט, המים המסוכנים, ההקפצות הלא זהירות, מכונאים לא מיומנים, הזנחה וכו'. בולמי זעזועים הם מכלול יחסית עדין ונמצאים בלב כל הסכנות.

בולמים מורכבים מהרבה חלקים נעים, אשר תחת השפעות שונות יכולים להישחק - משמעות הדבר לאבד ציפוי אנודייז קשיח הנעשה להם במפעל. כתוצאה מזה, נפגמת יכולת של האטמים לאטום שמן/אוויר/חנקן, דבר שיכול להוביל לכשל קטסטרופלי בתפקוד הבולם, ועד כה הביא להשבתה של החלק, ובהרבה מקרים של הבולם עצמו עד כדי החלפה יקרה.

כעת אנו מציעים אפשרות לחידוש ציפוי אנודייז של החלק, דבר אשר מונע השבתת החלק ומצמצם משמעותית את ההשלכה הכספית של הנזק הנגרם.

יתירה מזאת, את הציפוי ניתן לעשות במגוון של צבעים, כך שאנחנו לא רק מחדשים את החלק, אלא גם מוסיפים לייחודיות של הופעת האופניים (בכפוף לזמינות המקבץ של הצבע).

* הציפוי אפשרי רק לחלקי אלומיניום - בוכנות פנימיות וחיצוניות, רגליים עליונות, תא אוויר, חוליות מתלה של השלדה

* קיימת שונות בין ציפוי חלק אחד למשנהו, לפני ביצוע הפעולה אנחנו נתאם ציפיות.

WhatsApp Image 2023-09-14 at 15.21.34
בולם כחול
bottom of page