top of page

טיפולים שוטפים, תחזוקה, תיקונים

אצלנו תוכלו לבצע טיפולים שוטפים, טיפולי תחזוקה ותיקונים לבולמים קדמיים, אחוריים ומוטות אוכף.

הטיפול השוטף אצלנו הינו הכי מקיף וקפדני בשוק. הטיפול מבוצע ע"י צוות עובדים מיומן ומקצועי, תוך שימוש בידע נרחב אשר נצבר במעבדה במהלך עשרות אלפי טיפולים. במידה ונדרשת חריגה מעבר לטיפול שוטף רגיל מסיבה כלשהי - אחנו נתקשר לתאם איתכם.

הטיפול כולל נקיון, החלפת אטמים לאטמים משופרים (בעלי עמידות/אטימה/חלקות גבוהים יותר, חלקם מיוצרים בהזמנה מיוחדת עבורנו לפי הדרישות שלנו), שמנים וגריז יותר טובים במינון הנכון במקומות הנכונים, בדיקה כוללת. 

כל טיפול שוטף שלנו מגובה באחריות של שנה.

לפעמים קורה שטיפול מלא לא כדאי עקב מצב הבולם/מוט האוכף. במקרה זה אנחנו נבצע טיפול תחזוקה, אשר האחריות עליו תהיה יותר קצרה או לא תינתן אחריות.

IMG_1950
bottom of page