top of page

מה זה SECUS

הסיקוס של וורספרונג הוא תא אוויר שלילי מוגדל, אשר מתלבש על בולמי האוויר של החברות פוקס ורוקשוקס. התא הנוסף מדמה פעולת קפיץ לינארית, משפר שיכוך מהמורות קטנות, משפר תמיכת אמצע המהלך, ולקראת סוף המהלך נבנית פרוגריסיות באופן הדרגתי ומונעת ככל הניתן מבולם להטרק.

יתרנות הסיקוס:

 • תא אוויר שלילי מוגדל משפר בצורה אולטימטיבית רכות ורגישות לקטנות בתחילת מהלך (כן, אפילו בהשוואה ללופטקאפ) 

 • שסתום תמיכת מהלך אמצע מיוחד משפר תמיכת מהלך אמצע והתנהגות יותר צפויה של הבולם מתחת לנקודת הסאג הראשוני.

 • דחיסות אוויר מוקטנת ברגליים תחתונות מובילה לשימוש יותר נכון של קפיץ אוויר, במיוחד עבור רוכבים קלים (שעבורם קיימת בעית ניצול מלא של המהלך בצורה אופטימלית)

 • הבולם נהיה רך וצפוי כמו בולם קפיץ, אך עם היעדר טריקת סוף מהלך בזכות האוויר.

 • הסיקוס מאפשר ניצול מלא של המהלך לשני הכיוונים - מתארך עד האורך המלא ללא טריקים (כולל על קפיצי אוויר דבונאייר  B1) ומתכווץ עד הסוף בלי ליצור פרוגרסיביות יתר.

 • מאפשר להוסיף כמות גדולה יותר של שמן ברגליים תחתונות, מה שמשפר את הסיכוך.

 • קל משמעותית מהמרה לקפיץ - מוסיף 130 גרם בלבד

 • כיוון פשוט - לנפח אוויר בבולם, ללחוץ כמה פעמים, ללחוץ על כפתור MSV, וצא לרכיבה

 • מתאים לשימוש עם הטוקנים המקוריים של היצרן להתאמת הפרוגרסיביות של סוף מהלך

 • מתאים לשימוש עם מערכות טופ קאפ אפטרמרקט של יצרנים אחרים, כגון DSD Runt ו-MRP Ramp Control

 • יחס קפיץ יותר עקבי עקב יחסי דחיסה נמוכים יותר 

 • ניתן להעברה פשוטה בין כל המזלגות המותאמים לשימוש עם Secus, לרוב מצריך רק החלפת תושבת

SECUS-1.jpg
bottom of page